Menu

Fra klippe til grav

Granit og gneis er de mest velegnede materialer til gravsten i vort nordiske klima. De modstår frost og barsk vejrlig og fremstår efter årtier, uændret med samme polerede eller jetbrændte ydre, som efter forarbejdningen til gravsten.

Gravsten fra Stenhuggeriet stammer primært fra klippeblokke. Disse blokke købes fra granitbrug i Skandinavien og oversøiske lande. Det er altid muligt at få oplyst oprindelseslandet på den sten man foretrækker. Granitbruget sprænger store blokke ud fra klippen, ved at bore huller gennem granitten med et vist mellemrum. Hullerne fyldes med sortkrudt, der herefter detoneres og ”skærer” klippeblokken over. Alternativt kan blokkene skæres ud af klippen med sav monteret med diamantwire.
Vores indkøber besigtiger altid de tilbudte klippeblokke for at sikre sig, at der er smukke aftegninger i granitten og at der ikke er uforholdsmæssigt mange sprækker eller urenheder.
Stenblokkene, der vejer op til 20 tons, transporteres nu med skib eller speciallastvogn til vort eget granitværk i Jyderup.

stenbrud

Her skæres blokkene op i ”skiver” der typisk er 14-16 cm. tykke. Det forgår ved store rund- eller wiresave med diamantskær. Det tager typisk mellem 12 og 18 timer at skære en stenblok op.
Herefter gennemgår nogle stenplader en højglanspolering, matslibning eller anden overfladebehandling. Der anvendes ikke kemikalier af nogen slags i skære- og slibeprocessen og alle restprodukter knuses og anvendes i vejfyld og lignende. Der udledes ej heller problematisk spildevand fra forarbejdningsprocessen.

gravmaskine

De klargjorte plader udhugges nu til gravsten i passende størrelse og en række af disse efterbehandles f.eks. med stokhuggede dekorationer, gravering, påmonteret bronze og lignende. Skal stenen stå med en ru overflade, er det normalt at jetbrænde overfladen med en gasflamme for at fjerne urenheder og sikre et modstandsdygtigt ydre der kan hugges og bores i.
Et alternativ til disse forarbejdede granitsten er ru natursten. Disse stens oprindelse er de nordiske fjelde, da de er bragt hertil i forbindelse med den sidste istid. Ru natursten findes i større forekomster i danske grusgrave og kan, efter en lettere forarbejdning, af overfladen være velegnede til anvendelse som gravsten.

sav