Menu

Stenhuggeriets vision

Stenhuggeriets vision

100 års professionelt virke i samme familie forpligter. Vi vil stå ved denne forpligtelse.

Stenhuggeriet

Vore kunder skal opfatte os som kompetente rådgivere, der finder individuelle løsninger tilpasset vore kunders behov, uanset den konkrete opgaves omfang.

Vi skal være den samarbejdspartner som spørges først, fordi vi har den mest omfattende viden om hugning af sten, design, tekniske løsninger og tidssvarende inskriptioner.

Stenhuggeriets store kapacitet skal garantere vore kunder den korteste leveringstid i branchen samtidig med, at vi leverer det bedste kvalitetssikringssystem med omfattende kvalitetskontrol.