top of page

Hvordan en gravsten forarbejdes

Fra “klippe til grav”      

 

Granit og gnejs er de mest velegnede materialer til gravsten i vort nordiske klima. De modstår frost og barsk vejr og fremstår, efter årtier, uændret med samme poleret eller jetbrændte ydre, som efter forarbejdningen til gravsten.
Vi anbefaler derfor for det meste materialerne granit og gnejs til gravsten, men vi har også andre muligheder til rådighed. Gravsten fra Danstein stenhuggerier stammer primært fra klippeblokke. Disse blokke købes fra granitbrug i Skandinavien og oversøiske lande. Det er altid muligt at få oplyst oprindelseslandet på den sten man foretrækker.

 

Granitbruget sprænger store blokke ud fra klippen, ved at bore huller gennem granitten med et vist mellemrum. Hullerne fyldes med sortkrudt, der herefter detoneres og ”skærer” klippeblokken over. Alternativt kan blokkene skæres ud af klippen med sav monteret med diamantwire. Vores indkøber besigtiger altid de tilbudte klippeblokke for at sikre sig, at der er smukke aftegninger i granitten, og at der ikke er uforholdsmæssigt mange sprækker eller urenheder.

Stenblokkene, der vejer op til 20 tons, transporteres nu med skib eller speciallastvogn til vort eget granitværk i Jyderup på Sjælland.

 

Se filmen om arbejdet i stenbruddet herunder:

På granitværket i Jyderup skæres blokkene op i ”skiver” der typisk er 14-16 cm. tykke. Dette foregår ved store rund- eller wiresave med diamantskær. Det tager typisk mellem 12 og 18 timer at skære en stenblok op. Herefter gennemgår nogle stenplader en højglanspolering, matslibning eller anden overfladebehandling. Der anvendes ikke kemikalier af nogen slags i skære- eller slibeprocessen, og alle restprodukter knuses samt anvendes i vejfyld og lignende.

Der udledes ej heller problematisk spildevand fra forarbejdningsprocessen.

 

Se filmen om arbejdet med skæring af granitblokke herunder:

Se filmen om arbejdet med polering af gravsten herunder:

De klargjorte plader udhugges nu til gravsten i passende størrelse, og en række af disse efterbehandles f.eks. med stokhugget dekorationer, gravering, påmonteret bronze og lignende. Skal stenen stå med en ru overflade, er det normalt at jetbrænde overfladen med en gasflamme for at fjerne urenheder og sikre et modstandsdygtigt ydre, som kan hugges og bores i. Et alternativ til disse forarbejdet granitsten er ru natursten. Disse stens oprindelse er de nordiske fjelde, da de er bragt hertil i forbindelse med den sidste istid. Ru natursten findes i større forekomster i danske grusgrave og kan, efter en lettere forarbejdning af overfladen, være velegnet til anvendelse som gravsten.

 

Se filmen om arbejdet med deling og faconhugning af gravsten herunder:

Se filmen om arbejdet med forskellige hugningstyper af gravsten herunder:

Se filmen om arbejdet med jetbrænding af gravsten herunder:

Hos Danstein laver vi mange forskellige dekorationer og udskæringer. Hjerter på granitsten er noget af det vi laver i forhold til dekorering af gravsten. Kontakt Danstein og hør mere om mulighederne for eksempelvis hjerter på granitsten eller anden form for dekoration. Vi har afdelinger med stenhuggere mange steder i landet.

Kig forbi til en uforpligtende samtale.

Tekstarbejde på gravsten

Se filmen om arbejdet vedrørende inskription i gravsten herunder:

bottom of page