top of page

1. generation 

Christian Nielsen 
Grundlægger 1904 – 1919 

2. generation

Johannes Nielsen
Ejer 1919 – 1956

3. generation

Jørgen Nielsen
Ejer 1956 – 1988

4. generation

Henrik og Niels Christian Nielsen: Ejer 1988 – 2017

5. generation

Mathias og Christian Nielsen: Ejer 2017 –

Dansk familieejet stenhuggeri siden 1904

5 generationer i samme familie

Første generation – Christian Nielsen 1904

Fundet af guldring

Virksomheden, Stenhuggeriet, blev startet i Strandporten i Holbæk i 1904 af Christian Nielsen. Han var udlært Stenhugger på et tidspunkt hvor faget primært beskæftigede sig med bygningsopgaver, såsom sokler og fundamenter og finere opgaver som trapper og belægninger. Christian Nielsen havde i højere grad interesse for at lave sten til monumenter og mindesmærker, og han havde lyst til at få sin egen forretning i Holbæk på Vestsjælland.

 

Heldet hjalp ham på vej

En forårsdag i 1904, hvor han gik en tur ud over markerne udenfor Holbæk, fandt han en gammel guldring, som han næste dag gik ind til Nationalmuseet i København med. Ringen blev betragtet som danefæ, og Christian Nielsen fik en sum penge af staten for sit fund. Det blev starten på ”Christian Nielsens Monumentforretning” i Strandporten i Holbæk i udkanten af Holbæk.

Hvis du er på udkig efter et dansk stenhuggeri, så tag et kig på vores oversigt, hvor du kan finde en stenhugger nær dig.

 

Anden generation – Johannes Nielsen 1919

Den Spanske Syge

Da 1. verdenskrig sluttede, brød "Den Spanske Syge" ud og krævede op til 50 millioner menneskers død, heraf 14.000 danskere i årerne 1918 og 1919. Stenhuggerfamilien i Strandporten gik heller ikke ram forbi. I 1919 døde Christian Nielsen, men forinden havde han begravet sin hustru og tre af deres fire børn. Kun sønnen Johannes overlevede.
Han blev født i 1893 og var dermed 11 år, da hans far startede ”Christian Nielsens Monumentforretning”. Allerede fra starten gik han til hånde i forretningen, så det var helt naturligt, at han tidligt blev draget ind i virksomheden.

 

Af hans medlemsbog fra Dansk Stenarbejderforbund kan man se, at han blev indmeldt den 12. maj 1916 i afdelingen i Odense. Som det også kendes fra familievirksomheder i dag, så var det et naturligt trin på vejen at arbejde hos andre stenhuggermestre, inden man skulle hjem og overtage forretningen. Men det skete tidligere end beregnet. Johannes Nielsen var i en alder af 26 år blevet bestyrer hos en stenhugger på Fyn, men blev kaldt hjem til Holbæk, da den spanske syge ramte familien. Han var påvirket af sine søskende og sine forældres død, men også fuld af impulser og nye tanker om, hvordan virksomheden kunne vokse fra at betjene et lille lokalområde til et større opland.

 

Marie Nielsen

Året var 1919, og Johannes Nielsen var blevet gift med Marie. 11 år tidligere havde kvinderne fået stemmeret i Danmark, og Marie var et levende eksempel på, at kvinderne også kan selv. Hun startede sin egen blomsterforretning, og samtidig viste hun, at hun havde evner og talent indenfor ornamentering og udsmykning. Hun lavede alle inskriptionerne og billederne af blomster, kors eller fugle, som skulle være på stenene, hvorefter de blev malet eller belagt med guld og lak, så de var holdbare. Marie Nielsen var kendt for sine evner indenfor faget, og det endda på et tidspunkt hvor der ikke var kvindelige stenhuggere.

 

Forretningen flytter

Forretningen voksede, og der blev ansat flere stenhuggere. Det gik så godt for stenhuggerfamilien i Strandporten i byens udkant, at virksomheden flyttede op på Jernbanevej i Holbæk. Mange af de store sten, som skulle forarbejdes, kom med tog og samtidig var det nødvendigt med større og bedre forhold til de mange stenhuggere, som efterhånden var i virksomheden.

Virksomheden var nu trådt ind i et nyt årti – 30èrne – og Marie og Johannes’ tre børn ud af en børneflok på seks, Erik, Jørgen og Jytte begyndte at hjælpe til. Drengene med det hårde arbejde med stenene og Jytte på kontoret, hvor hun skrev regninger ud og ledte efter kunder i avisernes dødsannoncer.

 

 

 

Tredje generation – Jørgen Nielsen 1956

Forretningen vokser

Efter i en årrække at have arbejdet under faderens Johannes Nielsens ledelse overtog Jørgen Nielsen i 1956 forretningen. Han videreførte og videreudviklede den til at blive områdets største. Der var en evig rivaliseren imellem de to stenhuggerforretninger, Holbæk Stenhuggeri v/Åge Knudsen og Chr. Nielsens Monumentforretning og Stenhuggeri.

 

Beliggenheden på Rutebilpladsen og Jernbanevej havde været vigtig, men i takt med at byen udviklede sig, blev de store indfaldsveje ligeså vigtige som blikfang for forretningen. Derfor besluttede Jørgen Nielsen sig for at flytte udstillingen og beboelse til Kalundborgvej 20, blot 300 meter vest for dens oprindelige placering i Strandporten. Mange anså det for at være meget risikabelt, men Jørgen Nielsen havde været fremsynet og lykkedes med satsningen. Forretningen blomstrede, og i 1973 blev det tid til nye udfordringer.

 

Stenhuggeriet bliver til Danstein A/S

På et laugsmøde i Stenhuggerlauget i Danmark hørte Jørgen Nielsen fra kollegaer, at farverne i danske natursten var ved at blive populære i Tyskland. Indtil nu var det kun ensfarvet sten i farverne sort, grå og rød som primært blev anvendt til gravsten, mens kulørte sten i mange farver, som blandt andet findes i danske natursten, blev anset for et sekunda produkt.

 

Efter en kort rådslagning i familien med hustruen Grethe Nielsen og de to sønner, Henrik og Niels Christian, blev beslutningen truffet og kort tid efter kunne man læse i den lokale avis, Holbæk Amts Venstreblad:

Jyderup får i løbet af kort tid en – i bogstaveligste forstand – benhård eksportvirksomhed. Det er I/S Danstein, som 1. marts starter stenskæreri og -sliberi i Industriparken. Man har netop holdt rejsegilde på en 550 kvadratmeter fabrikationshal, og i øjeblikket ligger der mere end 1600 tons store sten klar til at blive behandlet på forskellig måde, skåret i plader og poleret. Inden produktionen starter, regner man med, at der ligger over 2000 tons sten på den 7.500 kvadratmeter store grund, som firmaet har erhvervet.”

 

Eksport og import begynder

Planen, dengang i 70’erne, var, at hovedparten af de behandlede sten skulle gå til eksport til Tyskland. Baggrunden for beliggenheden i Jyderup var de store stenforekomster i grusgravene i området. De var ”transporteret” hertil under istiden og kunne nu fortsætte deres rejse, efter opskæring og forarbejdning til gravsten, videre sydpå. Efter få års produktion blev forekomsten og kvaliteten af kampesten fra området for dårlig, og firmaet påbegyndte en import af klippeblokke fra Halland i Sverige, som havde de samme farver og strukturer.
 

Bare 10 år efter, at Stenhuggeriet for alvor var gået ind i en industrialiseret produktion af gravsten med starten af Danstein A/S i Jyderup, var produktionen femdoblet. Hver måned landede 500 tons svensk granit med 25 store lastvognstog fra granitbruddene i Halland. Det var stadig Vesttyskland, som var det store marked, men Stenhuggeriet der omfattede flere detailforretninger, gjorde sig også gældende indenlands. Der var i 1984 ansat 23 mand og Jørgen Nielsens to sønner, Henrik og Niels Christian, der allerede fra starten havde været aktive i firmaet, stod overfor en overtagelse.

 

Fjerde generation – Henrik og Niels Christian Nielsen 1988

Danmarks største producent af gravsten

I løbet af 80'erne og 90'erne udviklede brødrene Danstein A/S til at være Danmarks største producent af gravsten. Udover at sælge til danske stenhuggermestre eksporteredes til Tyskland, Holland og Schweiz. 

 

Ny teknologi

Den nyeste teknologi inden for stenskæring og polering var blevet indført i form af først bloksave, senest diamantwire save og fuldautomatiske poleremaskiner, der alle havde den fordel, at de kunne arbejde i døgndrift uden bemanding. Den teknologiske udvikling kom også de danske forbrugere til gode. 

 

Afdelinger i Danmark og på Færøerne

Henrik og Niels Christian Nielsen besluttede at ekspandere indenfor detailforretninger og dermed tilbyde gravsten til konkurrencedygtige priser. Dette har medført, at firmaet i dag har 25 forretninger fordelt på Sjælland, Lolland Falster, Jylland og Færøerne.

På adressen Industriparken 21, tæt ved fabrikken Danstein A/S, har Stenhuggeriet indrettet et moderne værksted hvor faglærte stenhuggere med følelse for naturmaterialet hver dag former og forarbejder den rå granit til personlige gravsten. Stenhuggeriets mange lastbiler med specialkran og udstyr kører hver dag over hele Sjælland for afhentning og levering af gravsten.

 

Samarbejde med kunstnere

En niche produktion inden for billedhugning har skabt kontakt til mange kunstnere i Danmark. Således har Erland Knudssøn Madsen, Kurt Tegtmeyer, Poul Isbak, Jesper Neergaard, Preben Bøje og flere andre, ikke mindst billedhugger Erik Heide benyttet sig af det moderne produktionsapparat og de dygtige stenhuggere.
Talrige steder i Danmark står skulpturer, som er forarbejdet i Jyderup, enten af kunstneren selv eller i samarbejde med vores stenhuggere.

 

1. generation
2. generation
3. generation
4. generation
danstein_kong_frederik_IX.jpg

Den vel nok mest specielle gravsten der er produceret hos Danstein, er stenen over Kong Frederik den 9.
– som Erik Heide tilvirkede i Jyderup. Den blev skåret og forarbejdet ud af en rå klippeblok fra Grønland på over 30 ton.

 

Femte generation – Mathias og Christian Nielsen 2017

 

I 2017 besluttede Henrik og Niels Christian Nielsen, der begge stadig er meget aktive i virksomheden, at overdrage ledelsen af Danstein til brødrene Mathias og Christian Nielsen, sønner af Henrik Nielsen. Så det er nu op til dem at forsætte de stolte traditioner for godt fagkundskab og godt købmandskab, der blev grundlagt for 120 år siden.

5. generation
bottom of page